Äidit Varkaudessa logo

Kulttuuri-toimintaryhmä on kulttuurista kiinnostuneiden vapaaehtoisten ryhmä, joka luo yhteistoimintaa Varkauden kulttuurialalla toimivien tahojen, yksityishenkilöiden ja yritysten kanssa, sekä suunnittelee ja järjestää matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa ja tapahtumia, kuten koko perheelle suunnatun kävelytapahtuman, Talvipäivänseisauksen.  

Kulttuuriryhmä järjestää kulttuuritreffejä, jotka  tarjoavat mahdollisuuden tutustua Varkauden kulttuurikohteiden tarjontaan. Kulttuuritreffit edistävät kulttuurin saavutettavuutta olemalla rohkaisijana ja oppaana erityisesti kannustusta ja tukea tarvitseville, joiden ei muuten tulisi lähdettyä kulttuurikohteisiin. Toiminnan tarkoitus on ehkäistä yksinäisyyttä sekä syrjäytymistä. Toimintaryhmän tavoitteena on, että varkautelaiset huomaisivat oman paikkakunnan kulttuurikohteet ja positiivisen monipuolisen toiminnan. 

On tutkittu, että kulttuuri lisää hyvinvointia ja edistää terveyttä. Terveyden kannalta olennaisinta näyttää olevan se, että kulttuuriharrastuksiin liittyy yhdessä tekemistä (www.mieli.fi). Tervetuloa mukaan matalan kynnyksen kulttuuritoimintaan Varkaudessa! 

Tutustu Kulttuuri-toimintaryhmään FB- ja IG-sivuilla. YouTube-kanavaltamme löydät mm. Kulttuuritreffien taltioinnit.